Predlog liste vrednovanja i rangiranja programa/projekata pristiglih na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2019. godini

Početna/Predlog liste vrednovanja i rangiranja programa/projekata pristiglih na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2019. godini

Na onkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2019. godini koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 11.06.2019. godine vrednovano je 39 pristiglih predloga programa/projekata. Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva , dala je predlog Liste vrednovanja i rangiranja  pristiglih programa/projekata koju možete preuzeti ovde.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste, odnosno do 14.06.2019. godine. Na ovu listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, odnosno do 20.06.2019. godine.

Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prigovor na predlog liste vrednovanja i rangiranja programa/projekata pristiglih na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastipružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2019. godini.

2019-06-12T14:52:07+02:0011/06/2019|