Град Панчево|grad@pancevo.rs

Предлог листе вредновања и рангирања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2019. години

Почетна/Предлог листе вредновања и рангирања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2019. години
Предлог листе вредновања и рангирања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2019. години

На онкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2019. години који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду до 09.07.2019. године вредновано је 5 пристиглих предлога програма/пројеката. Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева , дала је предлог Листе вредновања и рангирања  пристиглих програма/пројекатa коју можете преузети овде.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе, односно до 12.07.2019. године. На ову листу учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева, односно до 211.07.2019. године.

Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком: Приговор на предлог листе вредновања и рангирања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областипружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2019. години.

2019-07-10T15:31:56+02:0009/07/2019|
Go to Top