Predlog liste vrednovanja i rangiranja pristiglih programa/projekata po Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

/Predlog liste vrednovanja i rangiranja pristiglih programa/projekata po Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Na Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva u 2018. godini koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 16.07.2018. godine vrednovano je 11 pristiglih predloga programa/projekata. Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2018. godinu, dala je predlog Liste vrednovanja i rangiranja  pristiglih programa/projekata koju možete preuzeti ovde.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste, odnosno do 21.07.2018. godine. Na ovu listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, odnosno do 26.07.2018. godine.

Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prigovor na predlog liste vrednovanja i rangiranja programa/projekata pristiglih na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva u 2018. godini.

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Gradska uprava grada Pančeva
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Odluku o prigovoru nadležni organ  donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

2018-07-18T15:29:49+00:0018/07/2018|
Veličina slova
Kontrast