Предлог листе вредновања и рангирања пристиглих програма/пројекатa по
Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора

На Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева у 2019. години који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду до 30.05.2019. године вредновано је 7 пристиглих предлога програма/пројеката.

Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2019. годину, дала је предлог Листе вредновања и рангирања пристиглих програма/пројекатa коју можете погледати и преузети у приложеном докуемнту:

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе, односно до 14.12.2019. године. На ову листу учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева, односно до 19.12.2019. године.

Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком: Приговор на предлог листе вредновања и рангирања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева у 2019. години.