На Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2018. години, који је расписао Градоначелник града Панчева Закључком број: II-06-020-2/2018-522 од 14.05.2018. године, у предвиђеном року, поднето је укупно 18 предлога пројеката установа и организациа цивилног друштва, 12 предлога програма удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима и један предлог програма мониторинга и евалуације локалних услуга социјалне заштите.

Комисија за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике, на састанку одржаном 16.08.2018. године, након детељне анализе и вредновања свих поднетих предлога пројеката и предлога програма, а за потребе одлучивања Градоначелника града Панчева сачинила је предлог за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политикеу 2018. години: