Комисија за вредновање пројеката у области културе сачинила је листу пројеката за суфинансирање по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката у области културе за пројекте и донела Закључак којим предлаже Градоначелнику да донесе решење о суфинансирању истих. Закључак Комисије и  Tабела 1 Пројекти предложени за су/финансирање у области културе за 2019. годину –можете преузети овде

Против горе поменутог закључка може се изјавити приговор у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страни града Панчева, односно до 13.06.2019. године.