Комисија за вредновање пројеката у области културе сачинила је листу пројеката за суфинансирање по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката у области културе и донела Закључак којим предлаже Градоначелнику да донесе решење о суфинансирању истих. Закључак Комисије и  Tабелу 3 Пројекти предложени за су/финансирање у области културе за 2018. годину – позиција 708 можете преузети овде

Против горе поменутог закључка може се изјавити приговор у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страни града Панчева, односно до 18.08.2018. године.