Комисија за вредновање пројеката ромских организација цивилног друштва сачинила је листу пројеката за суфинансирање по Kонкурсу за су/финансирање пројеката ромских организација цивилног друштва за 2019. годину и донела Закључак којим предлаже Градоначелнику да донесе решење о суфинансирању истих.

Закључак Комисије и Tабелу подржаних Пројеката предложених за су/финансирање пројеката ромских организација цивилног друштва за 2019. годину можете су приложени:

Против горе поменутог закључка може се изјавити приговор у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страни града Панчева.