Комисија за вредновање пројеката ромских организација цивилног друштва сачинила је листу пројеката за суфинансирање по Kонкурсу за су/финансирање пројеката ромских организација цивилног друштва за 2018. годину за пројекте који су стигли до 04.12.2018 и донела Закључак којим предлаже Градоначелнику да донесе решење о суфинансирању истих. Закључак Комисије и Tабела 1 Пројекти предложени за су/финансирање пројеката ромских организација цивилног друштва за 2018. годину – позиција 426 можете преузети овде

Против горе поменутог закључка може се изјавити приговор у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страни града Панчева