За потребе реализације пројекта „Уз малу помоћ пријатеља – Превенција раног напуштања школе у Панчеву“,  градоначелник Града Панчева објављује

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ
„Уз малу помоћ пријатеља – Превенција раног напуштања школе у Панчеву“

Циљ пројекта је пилотирање интерсекторске подршке школама, породицама и деци из 10 основних школа са територије Града Панчева и из Дома „Споменак“, чији су ученици/штићеници из различитих разлога у ризику од напуштања образовања. У наредних 14 месеци пројекат ће кроз низ активности обезбедити различите методолошке и педагошке видове помоћи деци, њиховим породицама и школама у циљу постизања бољих резултата у учењу и већег степена социјалне инклузије.

Између осталог, деца из 10 основних школа са територије града Панчева имаће прилику да добију подршку у виду 5760 додатних часова из различитих предмета, према потребама деце која школски тимови идентификују у пилот школама.

Више информација можете видети у приложеним документима: