Poziv za dodelu bespovratnih sredstava za priključnu mehanizaciju i opremu u 2016. godini

/Poziv za dodelu bespovratnih sredstava za priključnu mehanizaciju i opremu u 2016. godini

MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE objavilo je poziv za dodelu bespovratnih sredstava za priključnu mehanizaciju i opremu u 2016-oj godini. Bespovratna sredstva namenjena biljnoj proizvodnji:
1. nabavka nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
2. nabavka nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
3. nabavka novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i berbu;
4. nabavka novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru;
5. izgradnja, proširenje, rekonstrukcija ili adaptacija hladnjača i nabavka nove opreme za hladnjače;
6. izgradnja novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa i podnih skladišta) i nabavku nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica;
7. nabavka nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište

Bespovratna sredstva namenjena stočarstvu:
1. Investicije u pčelarstvu
2. Nabavka kvalitetnog priplodnog materijala
3. Nabavka opreme i mehanizacije za manipulisanje čvrstim i tečnim stajnjakom
4. Nabavka opreme i mehanizacije za pripremu i distribuciju stočne hrane
5. Nabavka opreme za smeštaj životinja
6. Nabavka opreme za orezivanje papaka kod krava
7. Nabavka nove opreme za ribnjake
8. Nabavka opreme za šišanje ovaca
9. Nabavka opreme i izgradnja objekata za skladištenje mesa
Pravo na podsticaje ima:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravna lica: privredno društvo, zemljoradnička zadruga,srednje škole i naučno-istraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede

Subvencionisanje cene nove opreme za pripremu i distribuciju stočne hrane iznosi 40-55% od iznosa cene bez PDV-a. Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 55% od cene bez poreza.Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je od 3-6 milona dinara dinara u zavisnosti od investicije.Predmetna oprema i investicija mora biti kupljena od 16. oktobra prethodne do 15. oktobra tekuće godine. Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50,000.00 dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.
Više informacija na linku:

 

 

2018-07-13T14:28:09+00:00 13/05/2016|
Veličina slova
Kontrast