Град Панчево|grad@pancevo.rs

Позив за доделу бесповратних средстава за прикључну механизацију и опрему у 2016. години

/Позив за доделу бесповратних средстава за прикључну механизацију и опрему у 2016. години

МИНИСТАРТСВО ПОЉОПРИВРЕДЕ објавило је позив за доделу бесповратних средстава за прикључну механизацију и опрему у 2016-ој години. Бесповратна средства намењена биљној производњи:
1. набавка нове механизације и опреме за наводњавање;
2. набавка нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура;
3. набавка нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу;
4. набавка нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору;
5. изградња, проширење, реконструкција или адаптација хладњача и набавка нове опреме за хладњаче;
6. изградња нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса и подних складишта) и набавку нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица;
7. набавка нове опреме и машина за припрему производа за тржиште

Бесповратна средства намењена сточарству:
1. Инвестиције у пчеларству
2. Набавка квалитетног приплодног материјала
3. Набавка опреме и механизације за манипулисање чврстим и течним стајњаком
4. Набавка опреме и механизације за припрему и дистрибуцију сточне хране
5. Набавка опреме за смештај животиња
6. Набавка опреме за орезивање папака код крава
7. Набавка нове опреме за рибњаке
8. Набавка опреме за шишање оваца
9. Набавка опреме и изградња објеката за складиштење меса
Право на подстицаје има:
1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правна лица: привредно друштво, земљорадничка задруга,средње школе и научно-истраживачке организације из области пољопривреде

Субвенционисање цене нове опреме за припрему и дистрибуцију сточне хране износи 40-55% од износа цене без ПДВ-а. Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју, износ подстицаја је 55% од цене без пореза.Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је од 3-6 милона динара динара у зависности од инвестиције.Предметна опрема и инвестиција мора бити купљена од 16. октобра претходне до 15. октобра текуће године. Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара.

Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.
Више информација на линку:

 

 

2018-07-13T14:28:09+00:0013/05/2016|
Величина слова
Контраст