На основу члана 15. Одлуке о Градском правобранилаштву града Панчева (“Сл. лист града Панчева” број 19/14) и Закључка Конкурсне комисије са седнице одржане 04.02.2020. године, Градско правобранилаштво града Панчева

ПОНИШТАВА Интерни конкурс за попуњавање радног места – правобранилачки помоћник, у звању саветника, у Градском правобранилаштву града Панчева, расписан дана 13.01.2020. године.

Решење о поништавању решења о попуњавању радног места интерним конкурсом можете видети у приложеном документу: