Gradska Uprava grada Pančeva oglašava prodaju elektronskog otpada putem prikupljenih pisanih ponuda.

Predmet prodaje je elektronski otpad, identifikacioni broj 20 01 35* i 20 01 36, odnosno neupotrebljiva računarska oprema – računari, monitori, štampači, razni delovi računara i ostali sličan elektronski otpad. Okvirne količine sus ledeće: CRT monitori 60 kom, TFT monitori 20 kom, razni štampači 30 kom, kućišta sa delovima računara 20 kom, razni delovi računara (napajanja, tastature, miševi, neupotrebljivi hard diskovi, neupotrebljive toner kasete, itd). Ukupna procenjena količina elektronskog otpada iznosi 2.000 kg.

Više detalja pročitajte u priloženom dokumentu: