Градска Управа града Панчева оглашава продају електронског отпада путем прикупљених писаних понуда.

Предмет продаје је електронски отпад, идентификациони број 20 01 35* и 20 01 36, односно неупотребљива рачунарска опрема – рачунари, монитори, штампачи, разни делови рачунара и остали сличан електронски отпад. Оквирне количине сус ледеће: CRT монитори 60 ком, TFT монитори 20 ком, разни штампачи 30 ком, кућишта са деловима рачунара 20 ком, разни делови рачунара (напајања, тастатуре, мишеви, неупотребљиви hard дискови, неупотребљиве тонер касете, итд). Укупна процењена количина електронског отпада износи 2.000 кг.

Више детаља прочитајте у приложеном документу: