Град Панчево је расписао Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта, све информације можете пронаћи у тексту јавног огласа који је у прилогу.

Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4 , Панчево, у Малој сали на I спрату, 07. јуна 2021. године, са почетком у 12:00 часова.

Прилози: