Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem 42 stambene jedinice u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekta br.9 – stambene jedinice, na teritoriji grada Pančeva, imenovana Rešenjem gradonačelnika grada Pančeva broj:II-06-020-2/2018-255 od 21.02.2018.godine, na osnovu člana 9. stav 1. tačka 4. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj III-08-550-13/2017-1 od 05.12.2017.godine, a u skladu sa Sporazumom o donaciji koji je zaključen dana 2. oktobra 2017. godine između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa Regionalnim stambenim programom i u vezi sa sedmim Potprojektom u okviru Državnog stambenog projekta Republike Srbije, u postupku rešavanja stambenih potreba izbeglica dodelom stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću kupovine u okviru realizacije Regionalnog stambenog programa, Potprojekta 9, dana 05.09.2019.godine, donela je Odslukuo rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom 39 stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću kupovine u okviru Potprojekta 9 Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, koju možete preuzeti ovde