Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 42 стамбене јединице у закуп на одређено време са могућношћу куповине у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекта бр.9 – стамбене јединице, на територији града Панчева, именована Решењем градоначелника града Панчева број: II-06-020-2/2018-255 од 21.02.2018.године, на основу члана 9. став 1. тачка 4. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број III-08-550-13/2017-1 од 05.12.2017.године, а у складу са Споразумом о донацији који је закључен дана 2. октобра 2017. године између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са Регионалним стамбеним програмом и у вези са седмим Потпројектом у оквиру Државног стамбеног пројекта Републике Србије, у поступку решавања стамбених потреба избеглица доделом стамбених јединица у закуп са могућношћу куповине у оквиру реализације Регионалног стамбеног програма, Потпројекта 9, дана 05.09.2019.године, донела је Одслуку о решавању стамбених потреба избеглица доделом 39 стамбених јединица у закуп са могућношћу куповине у оквиру Потпројекта 9 Регионалног стамбеног програма у Републици Србији, коју можете преузети овде