Н а к н а д н и   к о н к у р с
за суфинансирање/финансирање пројеката у области заштите животне средине за 2016. годину

Oвим накнадним конкурсом ће се подржати пројекти чији се садржај односи на област заштите животне средине, према конкурсним задацима.

У обзир за суфинансирање/финансирање узимаће се пројекти који ће промовисати заштиту животне средине и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији Града Панчева и околних насеља.

Право учешћа: На накнадном конкурсу за суфинансирање/финансирање пројеката могу да учествују регистрована удружења грађана са територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине, a који нису добили средства по Конкурсу за суфинансирање/финансирање пројеката у области заштите животне средине за 2016. годину.

Подношење пријаве: Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који можете преузети у наставку текста.

Достављање пријава: У року од 20 дана од дана објављивања у локалном листу „Панчевац“ и на званичном сајту града Панчева.

Контакт телефон: 013 308 769 или 013 308 830 локал 769

Предлоге пројеката доставити у Услужном центру града Панчева.

Све неопходне информације у вези са условима за пријављивање на Накнадни конкурс и о критеријумима за доделу средстава можете преузети ОВДЕ.

Пријавни образац можете преузети на ОВДЕ,

док се Образац за Извештај о реализацији пројекта може преузети на овом ЛИНКУ.