На Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2018. години који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду до 25.06.2018. године вредновано је 4 пристиглих предлога програма/пројеката. Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева за 2018. годину, дала је предлог Листе вредновања и рангирања  пристиглих програма/пројекатa коју можете преузети овде.

Предлагачи програма/пројеката имају право приговора на листу  у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком: Приговор на предлог листе вредновања и рангирања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2018. години.

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 101 Панчево
Градска управа града Панчева
Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.