КОНКУРС ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

1.Text konkursa DVD 2023

2.Formular predloga projekta

3.Tabela-budzeta

4.Izjava o prihvatanju odgovornosti KONKURS DVD 2020

5.Ugovor