Izjava o prihvatanju odgovornosti KONKURS DVD 2018