KONKURS
za su/finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja
na putevima na teritoriji grada Pančeva u 2019. godini, koje sprovode udruženja/organizacije
.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja/organizacije sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, koja su upisana u registar nadležnog organa u skladu sa zakonom i koja saglasno odredbama svojih statuta ostvaruju ciljeve iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Sredstva koja se mogu dobiti za realizaciju projekta iznose maksimalno 300.000 dinara po projektu, odnosno po grupi učesnika u saobraćaju koje su predmet projekta.

Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je 12. avgust 2019. godine za deo koji se odnosi na vozače traktora, kombajna, motokultivatora i sl., odnosno 13. avgust 2019. godine za deo koji se odnosi na mlade učesnike u saobraćaju.

Projekat čiju će realizaciju finansirati (sufinansirati) Grad putem ovog Konkursa, mora biti realizovan u roku od 35 dana od dana prijema sredstava, a finalni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 01. decembra 2019. godine.

Tekst Konkursa (sa detaljnim informacijama) je objavljen na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva (ispod), kao i na portalu e-Uprava.