КОНКУРС
за су/финансирање пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији града Панчева у 2019. години, које спроводе удружења/организације
.

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења/организације са седиштем на територији Републике Србије, која су уписана у регистар надлежног органа у складу са законом и која сагласно одредбама својих статута остварују циљеве из области безбедности саобраћаја.

Средства која се могу добити за реализацију пројекта износе максимално 300.000 динара по пројекту, односно по групи учесника у саобраћају које су предмет пројекта.

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је 12. август 2019. године за део који се односи на возаче трактора, комбајна, мотокултиватора и сл., односно 13. август 2019. године за део који се односи на младе учеснике у саобраћају.

Пројекат чију ће реализацију финансирати (суфинансирати) Град путем овог Конкурса, мора бити реализован у року од 35 дана од дана пријема средстава, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 01. децембра 2019. године.

Текст Конкурса (са детаљним информацијама) је објављен на званичној презентацији града Панчева (испод), као и на порталу e-Uprava.