Razvojni fond APV doo Novi Sad raspisao je:

Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja negativnih posledica prouzrokovanih pandemijom COVID-19 subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije.

Pravo učešća imaju preduzetnici i pravna lica koja su razvrstana kao mikro ili malo pravno lice i imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Više o tome može se pogledati na linku: https://www.rfapv.rs/pravna_lica_i_preduzetnici.html