U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova Grada Pančeva za 2022. godinu a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu raspisan je Javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Programom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji Grada Pančeva.

Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Nakon završenog Javnog konkursa formirana je konačna lista privrednih subjekata koji su podneli zahtev i ispunili uslove Javnog konkursa.

Konačna lista privrednih subjekata