Fond za inovacionu delatnost RS obaveštava da je otvoren:

JAVNI POZIV ZA SUZBIJANJE EFEKATA PANDEMIJE COVID-19 OTVOREN DO UTORKA, 24. MARTA DO 13 ČASOVA

Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) nudi finansijsku podršku za inovativne projekte namenjene rešavanju problema izazvanim pandemijom Covid-19 (koronavirus). Mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća sa već razvijenim prototipovima, proizvodima, uslugama i tehnologijama koji mogu biti skalirani u kratkom vremenskom periodu i postati dostupni za primenu u suzbijanju posledica nastalih pandemijom.
KVALIFIKOVANI PODNOSIOCI PRIJAVE su mikro, mala i srednja privredna društva registrovana u Srbiji, u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima i važećim Zakonom o računovodstvu.

Više o tome može se pogledati na linku:http://www.inovacionifond.rs/info/javni-poziv-za-suzbijanje-efekata-pandemije-covid-19-otvoren-do-utorka-24-marta-do-13-casova