Razvojna agencija Srbije raspisala je

Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice

Više o tome na http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-sprovodenje-paketa-usluga-za-mlade-i-zene-preduzetnice