JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJAWE PONUDA ZA ZADUZIVANJE GRADA