DOKUMENTACIJA ZA UCESCE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA