Pozivaju se roditelji ili staratelji sa teritorije grada Pančeva čija su deca rođena tokom 2018. godine i u prvoj polovini 2019. godine (do 30.06.2019.), da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za putnička vozila. Potrebna dokumentacija sa kriterijumima za dodelu besplatnih dečijih autosedišta  koju treba dostaviti nalazi se u obrascu prijave.

Obrazac prijave (prijavni formular) po javnom pozivu za dodelu autosedišta za decu za putnička vozila