На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), број : III-0855012/2015 од 26.12. 2015. године. године, а у вези Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и града Панчева (у даљем тексту: Град), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 8 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 5 – стамбене јединице и именовању службеника одговорног за контролу квалитета (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 05.јула 2019. године, објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 2 стамбене јединице са могућношћу куповине на територији града Панчева, насељено место Глогоњ, чији текст можете преузети овде