Текст јавног позива- субвенције за самозапошљавање 2018

Текст јавног позива- субвенције за самозапошљавање