Javni poziv za dodelu subvencije početnicima u biznisu za samozapošljavanje u 2018. godini

/Javni poziv za dodelu subvencije početnicima u biznisu za samozapošljavanje u 2018. godini

Grad Pančevo raspisuje:

Javni poziv  za dodelu subvencije početnicima u biznisu za samozapošljavanje u 2018. godini

 

Subvencija za samozapošljavanje predstavlja de minimis državnu pomoć.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u cilju započinjanja sopstvenog posla od strane nezaposlenog lica, odnosno u cilju pružanja podrške novoosnovanom privrednom subjektu, u jednokratnom iznosu do 500.000,00dinara.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može podneti samo jedan zahtev sa biznis planom.

Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo na podnošenje zahteva sa biznis planom ima lice sa prebivalištem na teritoriji grada Pančeva koje:
je prijavljeno na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva i uspešno završilo obuku o otpočinjanju biznisa u realizaciji Nacionalne službe; ili
je u kanlendarskoj 2018. godini započelo sopstveni posao (izvršilo registraciju u APR), sa sedištem na teritoriji grada Pančeva.

Javni poziv je otvoren od 25.05.2018.godine i trajaće do utroška sredstava, a najkasnije do 31.07.2018. godine.

Tekst javnog poziva- subvencije za samozapošljavanje 2018

Prijavni formular -subvencije za samozapošljavanje 2018

 

2018-07-13T13:52:35+00:0025/05/2018|
Veličina slova
Kontrast