Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни позив за доделу субвенције почетницaма у бизнису за самозапошљавање – женско предузетништво у 2018. години

/Јавни позив за доделу субвенције почетницaма у бизнису за самозапошљавање – женско предузетништво у 2018. години

Пријавни формулар самозапошљавање – женско предузетништво 2018Град Панчево расписује:

Јавни позив за доделу субвенције почетницaма у бизнису за самозапошљавање – женско предузетништво у 2018. години

Субвенција за самозапошљавање – женско предузетништво представља de minimis државну помоћ намењену женама предузетницама.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у циљу започињања сопственог посла од стране незапосленог лица женског пола, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту, у једнократном износу до 250.000,00 динара.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може поднети само један захтев са бизнис планом.

Услови за подношење захтева

Право на подношење захтева са бизнис планом има лице са пребивалиштем на територији града Панчева које:
је женског пола;
je пријављено на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), најмање месец дана пре дана подношења захтева и успешно завршило обуку о отпочињању бизниса у реализацији Националне службе; или
je у канлендарској 2018. години започело сопствени посао (извршило регистрацију у АПР), са седиштем на територији града Панчева.

Јавни позив је отворен од 25.05.2018.године и трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 31.07.2018.године.

Текст јавног позива – Самозапошљавање женско предузетништво

Пријавни формулар самозапошљавање – женско предузетништво 2018

2018-07-13T13:52:57+00:0025/05/2018|
Величина слова
Контраст