Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом најмање 8 пакета грађевинског материјала за побољшање услова станова

/Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом најмање 8 пакета грађевинског материјала за побољшање услова станова

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ НАЈМАЊЕ 8 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Предмет Јавног позива је додела најмање 8 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица на територији Града (у даљем тексту: Помоћ). Помоћ је бесповратна и одобрава се у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, и то у минималном износу од 4.500 евра, односно у маскималном износу до 9.000 евра, све у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан конверзије, по породичном домаћинству.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација, фасаде и друге радове неопходне за довршетак градње или адаптацију којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Помоћ може бити додељена избеглицама које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, а које су:

  • смештене у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног или угрожене избеглице у приватном смештају, и бивши носиоци станарског права;
  • без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, према критеријумима Регионалног стамбеног програма, а имајући у виду критеријуме угрожености утврђене од стране УНХЦР-а;

Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији општине/града, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени овим Правилником.

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за доделу помоћи Града Панчева, најкасније у року од 30 дана од дана јавног оглашавања. Документација се доставља у писарницу Града Панчева или путем поште на адресу: Градска управа града Панчева- Повереништво за избеглице, 26101 Панчево,Трг краља Петра I број 2-4 са напоменом „За јавни позив – РСП, Потпројекат 4 – грађевински материјал.”

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 01.08.2018. године.

Услови и мерила за избор корисника, потребну документацију и поступак за одлучивање можете пронаћи у приложеном документу:

2018-07-16T08:53:33+00:0004/07/2018|
Величина слова
Контраст