МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ јe расписало

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА у оквиру Програма подршке МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2022. ГОДИНИ

Министарство привреде обезбедило је износ од 1,9 милијарди динара,  а Европска унија бесповратна средства и техничку подршку за спровођење пројекта у укупном износу од 11 милиона евра.

Циљ Програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју.

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке:

  1. нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:

1.1 производне опреме и/или машина;

1.2 транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;

1.3 делова, специјализованих алата за машине;

1.4 машинa и опремe за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;

  1. нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:

2.1 грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама. 

ДЕТАЉНИЈЕ – УСЛОВИ КОНКУРСА, ПРОГРАМ И ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА   НА:

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години | Министарство привреде Републике Србије (privreda.gov.rs