Ministarstvo privrede raspisuje

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev kod Fonda za razvoj RS u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini za registrovane preduzetnike, mikro, male i srednje privredne subjekte

Sredstva su namenjena za:

kupovinu,

izgradnju,

dogradnju,

rekonstrukciju,

adaptaciju,

sanaciju,

investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora ili prostora za skladištenje spostvenih proizvodna, sirovina i materijala;

Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;

Kupovinu nove ili polovne opreme proizvodne i građevinske opreme  (ne starije od pet godina), uključujući alate, kao i dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;

Trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;

Nabavku softvera i računarske opreme.

Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji priredni subjekti registrovani u APR-u, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Kandidati podnose potrebnu dokumentaciju kod Fonda za razvoj Republike Srbije.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31.decembra 2020.godine.

Više o uslovima i potrebnoj dokumentaciji (dostaviti u 2 primerka!):https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi