Министарство привреде расписује

Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев код Фонда за развој РС у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години за регистроване предузетнике, микро, мале и средње привредне субјекте

Средства су намењена за:

куповину,

изградњу,

доградњу,

реконструкцију,

адаптацију,

санацију,

инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора или пословног простора који је у саставу производног простора или простора за складиштење споствених производна, сировина и материјала;

Изузетно, за привредне субјекте који се баве информационом технологијом и високотехнолошким услугама, средства могу бити употребљена за пословни простор који је намењен за потребе обављања делатности;

Куповину нове или половне опреме производне и грађевинске опреме  (не старије од пет година), укључујући алате, као и доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње;

Трајна обртна средства, која могу да чине највише 10% укупног инвестиционог улагања;

Набавку софтвера и рачунарске опреме.

Такође, средства се могу користити и за машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда имају предузетници, микро, мали и средњи приредни субјекти регистровани у АПР-у, а који у претходне две године нису пословали са губитком и који испуњавају услове из Програма.

Кандидати подносе потребну документацију код Фонда за развој Републике Србије.

Јавни позив је отворен док се расположива средства из Програма не утроше, а најкасније до 31.децембра 2020.године.

Више о условима и потребној документацији (доставити у 2 примерка!):https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi