Komitetet za bezbednost saobraćaja, na sednici održanoj dana 21. maja 2020. godine, na osnovu pristiglih obrazaca prijave (prijavnih formulara) po javnom pozivu za dodelu auto sedišta za decu za putnička vozila, je doneo sledeću:

                                                                                                                                ODLUKU

Komitet za bezbednost saobraćaja, nakon održane sednice dana 21. maja 2020. godine, jednoglasnom odlukom prisutnih članova Komiteta, doneo je odluku o dodeli besplatnih auto sedišta, na osnovu Konkursa koji je sproveden po javnom pozivu, obrađenih pristiglih, obrazaca prijave (prijavnih formurala) i kriterijumima za dodelu besplatnih auto sedišta sledećim licima :

1. Marko Jovanov, Pančevo
2. Zdravka Kolundžija, Jabuka
3. Miloš Ćirković, Pančevo
4. Vesna Bungin, Pančevo
5. Anica Berecka, Pančevo
6. Smiljana Milojković, Pančevo
7. Ivana Rahović, Pančevo
8. Dragan Putica, Pančevo
9. Mirjana Prtljaga, Banatsko Novo Selo
10. Dragan Drakulić, Pančevo
11. Jasmina Tričković Nikodijević, Pančevo
12. Željana Petrov, Dolovo
13. Dijana Kojadinović, Banatsko Novo Selo
14. Maja Jaćimović, Glogonj
15. Tanja Spasovski Hasanović, Pančevo
16. Bogdan Mladnović, Pančevo
17. Nikola Šimić, Pančevo
18. Nenad Aleskić, Pančevo
19. Dejan Arađanin, Pančevo
20. Milena Đurić, Dolovo
21. Vladimir Ćirković, Pančevo
22. Sava Dragić, Omoljica
23. Milena Matović, Pančevo
24. Darko Lazarević, Pančevo
25. Jovana Antić, Glogonj
26. Dragana Stojadinović, Pančevo
27. Sanja Leščan, Pančevo
28. Petar Veličković, Omoljica
29. Jovana Paunović, Kačarevo
30. Tihomir Gaić, Pančevo
31. Slađana Pirkov, Ivanovo
32. Dejan Bogdanović, Glogonj
33. Tijana Đurić, Starčevo
34. Branka Remetić, Pančevo
35. Biljana Momirov, Skrobara
36. Predrag Ivanović, Kačarevo
37. Sema Vojinović, Pančevo
38. Merima Nika Raša, Pančevo
39. Predrag Pešić, Pančevo
40. Ivana Alb, Pančevo
41. Milan Minić, Pančevo
42. Dragana Đerisilo, Pančevo
43. Simone Topalović, Pančevo
44. Vanja Rakinić, Pančevo
45. Damir Splajt, Pančevo
46. Dragana Barašević, Pančevo
47. Dragana Mraović, Pančevo
48. Milana Jovanov, Omoljica
49. Tiberiu Omorjan, Banatsko Novo Selo
50. Dejan Đorđev, Pančevo
51. Uroš Pajović, Pančevo
52. Maja Milanović, Pančevo
53. Brankica Jona Žaki, Pančevo
54. Srđan Polovina, Banatski Brestovac
55. Bojana Ilin Janković, Pančevo
56. Dragana Islamović, Pančevo
57. Ivana Bubnjević, Pančevo
58. Vlastislav Križ, Starčevo
59. Tamara Stoičevski Veličkovski, Pančevo
60. Miljana Ćalić, Pančevo
61. Dalibor Videvski, Jabuka
62. Ružica Karlović Totka, Pančevo
63. Marijana Milosavljević, Pančevo
64. Goran Ilić, Pančevo
65. Jelena Janković, Pančevo
66. Ana Valek, Pančevo
67. Miroslav Mladenović, Pančevo
68. Sanja Jovanović, Pančevo
69. Marko Matejić, Pančevo
70. Marko Pešić, Pančevo
71. Željko Ilibašić, Pančevo
72. Marina Kovač, Pančevo
73. Dalibor Đurić, Dolovo
74. Zoran Bulovan, Pančevo
75. Zorica Čikara, Starčevo
76. Viorel Ardeljan, Pančevo
77. Đurin Tijana, Pančevo
78. Bojana Kalenić Gavrilov, Pančevo
79. Dragana Margitanović, Pančevo
80. Snežana Vučićević, Pančevo
81. Milica Žalac, Starčevo
82. Nenad Dramićanin, Starčevo
83. Tatjana Đenić, Pančevo
84. Aleksandar Jovanović, Pančevo
85. Marko Maljković, Pančevo
86. Miloš Jerosimić, Pančevo
87. Marina Marčetić, Pančevo
88. Anita Strugar, Pančevo
89. Slađana Pavlović, Pančevo
90. Stevan Vasiljković, Pančevo
91. Sanja Kuzmić, Dolovo
92. Bojana Filipović, Glogonj
93. Dragana Marković Keranović, Omoljica
94. Valentina Ćalić, Pančevo
95. Marko Aleksić, Pančevo
96. Danijela Petrić Jovanović, Pančevo
97. Nikola Veljković, Glogonj
98. Milan Dimitrijevski, Kačarevo
99. Nadica Kisin, Pančevo
100. Ivana Jovanović Gece, Pančevo
101. Tanja Anđelovski, Kačarevo
102. Marko Stanojević, Starčevo
103. Irena Pletikosić, Pančevo
104. Aleksander Štaub, Pančevo
105. Dijana Mrčković, Glogonj
106. Marija Ćirčin, Pančevo
107. Ivana Rudež, Banatsko Novo Selo
108. Gojko Novaković, Banatsko Novo Selo
109. Jovan Purković, Pančevo
110. Tamara Miladinović, Pančevo
111. Stefan Budai, Pančevo
112. Tanja Nenadović, Pančevo
113. Jovana Ćirić, Pančevo
114. Predrag Ninić, Dolovo
115. Marija Mladenović, Dolovo
116. Petar Radulović, Pančevo
117. Bojan Ivković, Pančevo
118. Nikola Tadić, Omoljica
119. Nikolina Trbojević Stojanović, Pančevo
120. Jadranka Stojanovski, Glogonj
121. Vladimir Ban, Starčevo
122. Olivera Božić, Pančevo
123. Zoran Mladenović, Pančevo
124. Davor Madževski, Glogonj
125. Aleksandra Dimitrijević, Pačevo
126. Jelena Josipović, Pančevo
127. Predrag Jovanović, Banatsko Novo Selo
128. Branislav Mirić, Pančevo
129. Danijela Popović, Pančevo
130. Ana Đunović, Pančevo
131. Svetlana Ilijev, Kačarevo
132. Ivana Kajalić, Pančevo
133. Biljana Grujić, Pančevo
134. Slađana Omorjan, Banatsko Novo Selo
135. Dalibor Tomevski, Pančevo
136. Strahinja Knežević, Pančevo
137. Maja Živaljević, Pančevo
138. Zoran Šolević, Pančevo
139. Tijana Sredojević, Starčevo
140. Goran Marić, Pančevo
141. Dejan Čalić, Pančevo
142. Biljana Ignjatović, Omoljica
143. Sandra Siljanoski, Jabuka
144. Nikola Mišić, Dolovo
145. Aleksandar Taušan, Pančevo
146. Aleksandar Đorović, Pančevo
147. Vladimir Čolić, Pančevo
148. Kristina Kiš, Pančevo
149. Dunja Peševski, Kačarevo
150. Nina Vasiljević, Pančevo

U skladu sa epidemiološkom situacijom i preporukama Vlade Republike Srbije primenjuju se organizacione mere i mere zaštite radi sprečavanja širenja virusa COVID 19.
U tom cilju svi  prisutni su dužni da dođu sa zaštitnom maskom i rukavicama, koje ste u obavezi da nosite prilikom dodele autosedišta za decu za putnička vozila.