Grad Pančevo raspisuje:

Javni poziv studentima za učešće u meri “Studentska letnja praksa” u 2019. godini

Studentska letnja praksa namenjena je studentima osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija na fakultetima i visokim strukovnim školama (državnim i privatnim) u Republici Srbiji.

Mera “Studentska letnja praksa” za 2019. godinu omogućava studentima jednomesečnu praktičnu obuku kod poslodavaca tokom jula meseca 2019. godine i mesečnu novčanu pomoć u neto iznosu od 15.000,00 dinara tokom trajanja prakse.

Poslodavci koji su na raspolaganju za obavljanje “Studentske letnje prakse ” za 2019. godinu su:

– JP „Gradska stambena agencija“ Pančevo
– Istorijski arhiv Pančevo
– Gradska uprava grada Pančeva
– Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu
– Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“ Pančevo
– Gerontološki centar Pančevo
– Turistička organizacija grada Pančeva
– Opšta bolnica Pančevo
– JKP „Grejanje“ Pančevo
– Kulturni centar Pančevo
– JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo
– Narodni muzej Pančevo
– Dom Zdravlja Pančevo
– Dom kulture „Vuk Karadžić“ Omoljica
– Dok kulture „25 maj“ Dolovo
– JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin, Ogranak preduzeće ŠG „Banat“ Pančevo
– Lovačko udruženje Pančevo

Studenti imaju mogućnost da sami predlože drugog poslodavca (čije je sedište na teritoriji grada Pančeva) kod koga bi želeli da obave studentsku praksu, uz pribavljeno mišljenje i saglasnost predloženog poslodavca.

Osnovni uslovi koje studenti treba da ispunjavaju su:

  • da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice ili raseljenog lica;
  • da imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva (Pančevo i naseljena mesta), a boravište za lica koja imaju status izbeglice ili raseljenog lica;
  • da su studenti osnovnih, master, specijalističkih ili doktorskih studija na državnim ili privatnim fakultetima ili visokim strukovnim školama u Srbiji; i
  • da su prvi put upisali godinu studija tokom koje se prijavljuju za „Studentsku letnju praksu“.

Dokumentacija:

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Grada Pančeva, a poslednji dan za prijem prijava za učešće na javnom pozivu je 25.04.2019. godine.