Град Панчево расписује:

Јавни позив студентима за учешће у мери “Студентска летња пракса” у 2019. години

Студентска летња пракса намењена је студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских студија на факултетима и високим струковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.

Мера “Студентска летња пракса” за 2019. годину омогућава студентима једномесечну практичну обуку код послодаваца током јула месеца 2019. године и месечну новчану помоћ у нето износу од 15.000,00 динара током трајања праксе.

Послодавци који су на располагању за обављање “Студентске летње праксе ” за 2019. годину су:

– ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево
– Историјски архив Панчево
– Градска управа града Панчева
– Завод за заштиту споменика културе у Панчеву
– Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево
– Геронтолошки центар Панчево
– Туристичка организација града Панчева
– Општа болница Панчево
– ЈКП „Грејање“ Панчево
– Културни центар Панчево
– ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
– Народни музеј Панчево
– Дом Здравља Панчево
– Дом културе „Вук Караџић“ Омољица
– Док културе „25 мај“ Долово
– ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Огранак предузеће ШГ „Банат“ Панчево
– Ловачко удружење Панчево

Студенти имају могућност да сами предложе другог послодавца (чије је седиште на територији града Панчева) код кога би желели да обаве студентску праксу, уз прибављено мишљење и сагласност предложеног послодавца.

Основни услови које студенти треба да испуњавају су:

  • да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице или расељеног лица;
  • да имају пребивалиште на територији града Панчева (Панчево и насељена места), а боравиште за лица која имају статус избеглице или расељеног лица;
  • да су студенти основних, мастер, специјалистичких или докторских студија на државним или приватним факултетима или високим струковним школама у Србији; и
  • да су први пут уписали годину студија током које се пријављују за „Студентску летњу праксу“.

Документација:

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 25.04.2019. године.