Grad Pančevo raspisuje:

Javni poziv studentima za učešće u meri “Studentska letnja praksa” u 2018. godini

Studentska letnja praksa namenjena je studentima osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija na fakultetima i visokim strukovnim školama (državnim i privatnim) u Republici Srbiji.

Mera “Studentska letnja praksa” za 2018. godinu omogućava studentima jednomesečnu praktičnu obuku kod poslodavaca tokom jula meseca 2018. godine i mesečnu novčanu pomoć u neto iznosu od 15.000,00 dinara tokom trajanja prakse.

Poslodavci koji su na raspolaganju za obavljanje “Studentske letnje prakse ” za 2018. godinu su:

 • JP Gradska stambena agencija, Pančevo
 • Gerontološki centar Pančevo
 • Gradska uprava Pančevo
 • Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo
 • Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Mara Mandić” Pančevo
 • Osnovna Škola “Sveti Sava” Pančevo
 • Turistička organizacija Pančevo
 • Narodni muzej Pančevo
 • DOO “Amigo company” Pančevo
 • Crveni krst Pančevo
 • Zavod za javno zdravlje Pančevo
 • JKP ATP Pančevo
 • Vod – kom Jabuka
 • Osnovni sud Pančevo
 • Dok kulture “25 maj” Dolovo
 • Dom kulture “Vuk Karadžić” Omoljica

Studenti imaju mogućnost da sami predlože drugog poslodavca (čije je sedište na teritoriji grada Pančeva) kod koga bi želeli da obave studentsku praksu, uz pribavljeno mišljenje i saglasnost predloženog poslodavca.

Osnovni uslovi koje studenti treba da ispunjavaju su:

 • da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice ili raseljenog lica;
 • da imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva (Pančevo i naseljena mesta), a boravište za lica koja imaju status izbeglice ili raseljenog lica;
 • da su studenti osnovnih, master, specijalističkih ili doktorskih studija na državnim ili privatnim fakultetima ili visokim strukovnim školama u Srbiji; i
 • da su prvi put upisali godinu studija tokom koje se prijavljuju za „Studentsku letnju praksu“.

Javni poziv je otvoren do 15.06.2018. godine.