На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2022. годину бр. II-05-06-16/2022-17 од 30.03.2022. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-3/2022-355 од 12.04.2022. године, град Панчево расписује,

Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису 

(правно- финансијско саветовање у пословању) у 2022. години

Програм за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) намењен је незапосленим лицима која ће бити одабрана на посебном Јавном позиву за доделу субвенције почетницима у бизнису самозапошљавање 2022. годину. 

Програм ће спроводити један пружалац услуга (самостално или у партнерству највише три пружаоца услуга) који ће бити одабран по овом јавном позиву

Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2022. години

Пријава за подношење предлога пројекта у оквиру Јавног позива пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2022. години

Закључак Градоначелника града Панчева

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 20.05.2022. године.