Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2020. години

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2020. години