Grad Pančevo i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuju:

Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2019. godini

Mera aktivne politike zapošljavanja Stručna praksa u 2019. godini, podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Mera traje 6 meseci, osim u slučaju kada se sprovodi i traje u skladu sa opštim, odnosno posebnim zakonom u cilju polaganja stručnog ispita, a najduže 12 meseci.

Tokom trajanja stručne prakse, grad Pančevo obezbeđuje sredstva na ime novčani pomoći u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara i ne snosi troškove polaganja stručnog ispita, za ona lica koGrad obezbeđuje sredstva na ime novčane pomoći u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara i ne snosi troškove polaganja stručnog ispita, za ona lica koja imaju zakonsku obavezu polaganja stručnog ispita.ja imaju zakonsku obavezu polaganja stručnog ispita.

Nacionalna služba za zapošljavanje angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom neto iznosu od:
20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem,
18.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
16.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem.

Za sve potrebne informacije u vezi sa podnošenjem prijava, zainteresovani poslodavci kao i zainteresovana nezaposlena lica mogu se obratiti Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Pančevo.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Grada Pančeva, a poslednji dan za prijem prijava za učešće na javnom pozivu je 25.04.2019. godine.