ПРИЛОГ 2 -Пристанак за прикупљање и обраду података о личности

ПРИЛОГ 2 -Пристанак за прикупљање и обраду података о личности