Град Панчево расписује Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта.

Предмет отуђења су кат.парцеле бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33, 9416/35, 9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О.Панчево.

Више информација погледајте у приложеном документу: