МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2020. години

Предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом се, у складу са чланом 41. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, додељују средства по јавном позиву за подршку развоју конкурентности рефундацијом трошкова плаћеног репроматеријала у периоду од 01. јула 2019. године до 31. децембра 2019. године непосредно повезаних са делатношћу предузећа, а сагласно одобрењу за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације.

Више о условима може се погледати на линку https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/i-javni-poziv-za-poboljsanje-uslova-rada-u-preduzecima-za-profesionalnu-rehabilitaciju-i-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom-u-2020-godini