Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva obaveštava porodice sa najmanje jednim detetom i koje imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva, da je Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova objavio oglas za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2019. godini za decu i porodicu za realizaciju Pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete.

Uvid u predmetni oglas može se ostvariti klikom na JAVNI OGLAS, a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/452-371 i 021/452-339, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs